โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
กองพุทธศาสนศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โทร. 053-184-849

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 27
สมาชิกล่าสุด: WebSuperAdm

วันนี้: 215
ขณะนี้: 2
ออนไลน์สูงสุด: 20
สูงสุดต่อวัน: 4506
เมื่อวาน: 744
เดือนนี้: 8455
ทั้งหมด: 2280196

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

BoonRuanG 6 สัปดาห์
WebSuperAdm249 สัปดาห์
พระอธิการเด่นชัย ภูริปญฺโญ259 สัปดาห์
พสิษฐ์ สุริยา283 สัปดาห์
topasuruzo289 สัปดาห์
วีระพงษ์295 สัปดาห์
baipuyuada296 สัปดาห์
พระอาวุธ สญฺญโต300 สัปดาห์
pipat306 สัปดาห์
prasit314 สัปดาห์
 
 

กฏระเบียบปฏิบัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุด
ราชการของสถานศึกษา 2547

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้า
เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและ
ปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
 
 
 
 

โรงเรียนบุญเรืองวิทยา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนบุญเรืองวิทยา แผนกสามัญศึกษา
 
 
 

ข่าวโรงเรียนบุญเรืองวิทยา 

โรงเรียนบุญเรืองวิทยา แผนกสามัญศึกษา
รับสมัครเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
คุณสมบัติเป็นเยาวชนชาย ที่เรียนอยู่ชั้น ป. 5 
และจบชั้น ป. 6 และ ชั้น ม. 3
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และเรียนต่อชั้น ม. 1  ม. 3
บวชฟรี เรียนฟรี ค่ารถฟรี มีทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี
สมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 เมษายน 2557
บรรพชาฯ วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ วัดบุญเรือง ตำบลป่าก่อดำ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบุญวิทยา และ วัดบุญเรือง
โทร. 053-666-295 มือถือ 087-185-9295 

ด่วน
ผลการสอบธรรมสนามหลวง
นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๕  มาแล้ว
http://www.paligoal.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวใหม่ 

แข่งทักษะ กลุ่ม ปส.ชร. ระหว่าง วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556
ณ โรงเรียนดงชัยพิทยา อ.เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
 
 

Main Menu 

 
 

กลุ่ม ปส.ชร. 

 
 

สาระน่ารู้สำหรับครู 

 
 

SP 49 

 

 
 

หนังสือพิมพ์ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน กพด 001 

(สรุปรายงาน) (แบบฟอร์ม กพด.001  แบบฟอร์ม ว.1_103 ม)

การรับเสด็จปี 2552
   ครั้งที่ 1 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา16/02/52
   ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 26/10/52
    - ภาพการรับเสด็จฯ
ปี 2553
   ครั้งที่ 1
    - โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา  
 
 

พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ ผู้สนับสนุนงบจัดทำ
 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยา    พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วัดบุญเรือง   ตำบล ป่าก่อดำ   อำเภอ แม่ลาว  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
โทร 053- 604271  สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
e-mail:  boonruangvittaya